Allah ke Diye hue Rizq par Qina’at Kijiye | Hadith

Allah ke Diye hue Rizq par Qina’at Kijiye - An Islamic Hadith About Rizq and its satisfaction reference by Sahih Muslim Sharif...
Allah ke Diye hue Rizq par Qina’at Kijiye | Hadith Of The Day:

Hazrat 'Abdullah bin 'Amr RadiAllahu Anhu se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Irshad farmaya: "Wo Shaks kamyab ho gaya jo Islam laya aur use Baqadre kifayat Rizq diya gaya aur phir diye hue Rizq par Qina’at karne ki Allah Subhanahu Wa Ta'ala ne use Toufeeq di."
[Urdu Ref :: Sahih Muslim :: Vol. 3 :: Hadith 2426]

* Qina’at – Thodi cheez par khush rehna, Jo mil jaye us par Razi rehna.
* Baqadre Kifayat- Zarurat bhar Rozi Mil gayi.

Related Short Hadith: