Table of Content

Sood Khor Ka Azab | Daily Hadees Sharif

Sood Khor Ka Azab | Sood Khor Ka Anjam | Torment Of Interest | Hadith Of The Day:

NABI E KAREEM (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Irshaad Farmaya, Meraj Ki Shab Me Ek Aysi Jamat ke Paas Gaya Jinke Pait Gharo ki Tarah Bade Hain, Jinme Saanp Hain jo Pait ke Bahar Se Dikhayi Dete hain,
Main ne kaha: Jibreel Ye Kaun Log hai?
Hazrath Jibreel (Alaihissalaam) Ne Arz Kiya: Huzur (sallallahu alaihi wasallam) ! Ye Sood Khoor Hain.
[Sunan e Ibne Majah,hadith no:2359]

Related Short Hadith: